KRİYOJENİK PERLİT

KRİYOJENİK PERLİT NEDİR, NEREDE KULLANILIR.

Kriyojenik -100 derecenin altındaki soğukluluklara verilen addır. Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 derecenin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir. Sıvı haldeki gazların gaz fazına geçmemesi için izolasyon oldukça önemlidir.

Düşük sıcaklıklarda ( – 270 C ‘ a kadar ) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığının muhafazasını sağlamak için perlit kullanılmaktadır. Perlit , tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

KRİYOJENİK TANKLARIN ISI YALITIMI

Düşük sıcaklıklarda ( – 270 C ‘ a kadar ) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığının muhafazasını sağlamak için perlit kullanılmaktadır. Perlit, tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

  • Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
  • Sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG)
  • Sıvı azot ve amonyak
  • Sıvı progan, etan ve metan
  • Sıvı oksijen
  • Sıvı soygazlar, itici gazlar (propellanlar), soğutucu gazlar (refri geranlar vb.)

DEĞİŞİK FIRINLARIN VE SİSTEMLERİN ISI YALITIMI

Çalışma ortamı yüksek sıcaklıklarda olan fırınlarda dış ortamla ısı alışverişini ( ısı kaybını ) önlemek için perlit kullanılmaktadır. Fırın dış yüzeyine ( çift cidar arasına ) serbest dolgu yapılır.