GROWBAG

GROWBAG NEDİR , NASIL KULLANILIR.

Giderek yorulan sera topraklarında karşılaşılan sorunları gidermek için son yıllarda topraksız tarım uygulamaları başlamıştır. Pek çok dış ülkede %95`lere varan oranlarda topraksız tarım uygulamaları görülmektedir.

Bu uygulamalarda perlit tek başına kullanılabildiği gibi torf, kum, ağaç, kabuğu gibi diğer harçlar ile de karıştırılabilmektedir.

Topraksız kültürde Perlit veya perlitli harç sera toprağı üzerine serilen siyah bir plastik örtü üzerine 10-15 cm kalınlıkta yayılmakta ve fideler belli aralıklar ile bu yayılan tabaka üzerine dikilmektedir. Dikimi yapılan bitkilerin su ve besin maddesi gereksinimleri besin eriyikleri ile yapılan sulamalar ile karşılanmaktadır.

Diğer bir uygulama bitkileri; Perlit yada bir başka perlitli karışımla doldurulmuş 5-10 litre hacimli torbalarda yetiştirmektir.Bu yetiştirme şeklide çok kolaydır. Zira üretim; bu torbaları yine toprak üzerine yayılmış siyah plastik örtüler üzerine belli aralıklarla sıralamak ve bitkilerin besin eriyikleriyle su ve besin madde gereksinimlerini karşılamaktan ibarettir.

Topraksız kültürün üstünlüklerini şöyle sıralayabiliriz :

– Besin maddelerinin ve suyun dozu daha iyi ayarlanabilmektedir.

– Topraklı tarımda önemli olan ekim nöbeti önemsiz hale gelir.

– Toprak kökenli hastalık ve zararlılar ile yabancı otlardan kaynaklanan sorunlar büyük ölçüde azaltılabilir.

– Sızma ve buharlaşma kayıpları azaltılabildiği için sudan büyük ölçüde ekonomi sağlanır.

– Toprak devre dışı kaldığı için, seralarda büyük işgücü ve harcama gerektiren toprak işleme, yıkama, dezenfekte etme ve gübreleme işlemlerine gerek kalmaz.

– Tarım alanları, toprağa gerek kalmadığı için daha yaygınlaştırılabilir.