TARIM PERLİTİ 

EPT-T1 

1-6 mm aralığında

MM % %
6 mm 30 35
5 mm 20 25
3 mm 15 25
2 mm 10 13
1 mm (Altı) 2 3

TARIM PERLİTİ NEDİR ,NEREDE KULLANILIR.

Perlit % 90`ın üzerindeki toplam gözenekliliği ve %60 dolayındaki havalanma gözenekliliği ile toprağın havalanmasını sağlar, drenajını düzenler.

Perlit infiltrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır. Sulamada ekonomi sağlar.

İnorgonik olmasından dolayı yabancı ot tohumu ve hastalık taşımaz.

Çözünebilir iyonların yok denecek kadar az olması nedeniyle tuzluluk ve alkalilik yönünden herhangi bir sorun yaratmaz.

Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tanponluğu ile ortam pH`ını kolayca düzenler.

Isı İletkenliği düşük olduğundan, bitkinin günlük sıcaklık değişimlerinden zarar görmesini en aza indirger.

Topraksız tarımda; sterilizasyondan sonra yapısının bozulmaması, üst üste 6 yıl kullanım şansı getirir.

Erken ürün almayı sağlar.

Fide köklerinde zedelenme ve kayıpları önler.

ÇİMLENDİRME VE FİDE YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK

Perlit sıralanan bu özellikleri ile seralarda toprak düzenleyici olarak,fide harçlarında katkı maddesi olarak ve topraksız tarımda yetiştirme ortamı olarak başarı ile kullanılır. Perlit sebze ve çiçek tohumlarının çimlendirilmesi için çok elverişli bir ortamdır. Bu amaçla hazırlanan saksı veya kasalara nemlendirilmiş Perlit doldurulur. Daha sonra iyice ıslatılır. Bu ortama tohumlar alışıla gelenden biraz daha derine ekilir. Tohum ekim yerlerinde fideler kotiledon yaprakları tam açılıp yere paralel bir görünüm alıncaya kadar tutulur.

Bu dönemde tohum kendi bünyesindeki besini kullandığından dışarıdan bir besin maddesi ilavesine gerek yoktur.

Fideler bu görünümünde iken şaşırtılmasına özen gösterilir. Zira bu dönemden sonra kazık olan kökte saçaklanmalar başlar.

Şaşırtmada gecikme sokum sırasında kök kaybına neden olur. Sökülen fideler genellikle plastik torbalara şaşırtılır. Plastik torbalar 1:1 oranında Perlit-Torf karışımından hazırlanan bir harçla doldurulabildiği gibi, yalnızca Perlit ile de doldurulabilir.Perlit-Torf karışımının 1 m3`üne, torbalara konulmadan önce 600 gr. P2O5, 400 gr. K2O, 300 gr. N, 100 gr. Mg ilave edilir. Saf perlitli torbalardaki fidelerin ise, besin eriyiği ile sulanması koşulu vardır.

Bu uygulama genellikle sera üretimine yönelik fide yetiştirmek için önerilmektedir. Perlitin çimenlendirme ortamı olarak en büyük üstünlüğü fidelerin şaşırtma sırasında hiç zedelenmeden çıkartılması ile kök kaybının olmamasından kaynaklanır Steril olması ve özelliğini koruması ile yıllarca kullanımı mümkündür. Çimlendirme ortamı olarak kullanılan perlitin süper iri olması gerekmektedir.

KÖKLENDİRME ORTAMI OLARAK.

Perlit gerek tek başına gerek ise diğer harç materyalleri ile karıştırılarak çiçek, sebze ve meyve çeliklerinin köklendirilmesinde başarıyla kullanılır.

Katlamanın yapıldığı kasalar yalnızca perlit ile doldurulmuş ise öncelikle perlitin nemlendirilmesi ve sürgünlerin nemli perlite sokulmaları, sürekli olarak da perlitin nemli tutulması bu amaç için yeterlidir.

Köklendirme ortamı olarak Perlit , bir organik madde ile 1:1`den 9:1`e değin oranlarda karıştırabilir.

Ortamda toprağın da bulunması isteniyor ise 5 ölçek perlit, 1 ölçek organik materyal ve bir ölçek desterilize edilmiş orta bünyeli toprak karışımı tavsiye edilir.

Katlama ortamının sürekli ve düzenli sulanması, ortamın sıcak ve nemli olması büyük önem taşır.

Köklendirme ortamı olarak kullanılacak perlitin iri taneli olması ile daha sağlıklı kök elde edilir.

Perlit ile harika bir köklendirme ortamı elde edilmesinin yanı sıra, domates ve hıyar sürgünlerin den elde edilen fideler ile üretim yapılmasıyla çok pahalı olan sebze tohumlarını almaktan bir dönem için de olsa kaçınılarak büyük karlılık sağlamak mümkündür.

YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK

Perlitin gerek topraklı gerekse topraksız kültürde pek çok yararlarını görmek mümkündür.