DÖKÜM SANAYİ

 • Dökümcülükte metalürjik flaks olarak
 • Döküm kumuna katkı maddesi olarak
 • Potadaki ergimiş metalin korunmasında
 • Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede
 • Demir-çelik sanayinde ergimiş metalin cüruf kontrolünde
 • Perlit dökümcülükte ham ve genleştirilmiş olarak kullanılmaktadır. Döküm kumuna katkı maddesi olarak, ergimiş metalin korunmasında ve sıcak ingotların taşınmasında perlit genleştirilmiş olarak, Cürufların toplanmasında ise kırılmış elenmiş perlit kullanılmaktadır.

0,60-1,20 mm veya 1,20-2,40 mm ebadındaki demir dökümde ergimiş madenin potadan kalıplara dökülmesinde önce cüruf oluşmasını kontrol etmek ve metalin üzerinden kolayca toplamak için kullanılır.

Perlit’in Dökümcülükte sağlayacağı faydalar

 • Metalin ağır ağır ve dengeli soğumasını sağladığından anormal yüzey gerilimlerini önler.
 • Döküm esnasında yanmaz, Gaz çıkarmaz ve Metal ile Reaksiyona girmez.
 • Döküm esnasında oluşan gazların, bünyesindeki boşluk ve kanallar vasıtası ile çıkışına izin verir.
 • Temiz, sağlam, kaliteli ve verimli döküm elde edilir.
 • Döküm hatalarını asgariye indirdiğinden, ürünün Temizlenme zamanını ve işçiliği azaltır.